صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

استفاده از محلول ضدعفونی نانوسیلور و انجام نانولیزه مجتمع های اداری سازمان صدا و سیما ، سالن های همایش و سمینار و همچنین استریل کردن هتل های تفریحی سازمان توسط شرکت الماس سیمین فام و انجام آزمایش کشت میکروبی جهت ارائه نتیجه اثر محلول .

تمامی حقوق برای شرکت تجاری و بازرگانی نانو تکنولوژی الماس سیمین فام محفوظ است.