آموزش و پرورش تهران بزرگ

انجام پروژه گسترده ضدعفونی واحدهای اداری ساختمان آموزش و پرورش ناحیه 8 تهران بزرگ و استریل کردن بیش از ده مدرسه به درخواست اداره کل آموزش و پرورش و نابودسازی تمامی آلایندگی های میکروبی و ایجاد فضای استریل برای دانش آموزان .

تمامی حقوق برای شرکت تجاری و بازرگانی نانو تکنولوژی الماس سیمین فام محفوظ است.