بیمارستان فوق تخصصی بقیه الله

ضدعفونی واحد عفونی و بخش مراقبت های ویژه بیمارستان فوق تخصصی بیقه الله در استریل کردن تمامی سطوح بخش نگه داری بیماران مبتلا به ویروس کرونا

تمامی حقوق برای شرکت تجاری و بازرگانی نانو تکنولوژی الماس سیمین فام محفوظ است.