آدرس:

تهران، چهار راه استانبول، خیابان شیخ بهایی، ساختمون عرفان، واحد 18

شماره تماس:

021-88629842

آدرس:

تهران، چهار راه استانبول، خیابان شیخ بهایی، ساختمون عرفان، واحد 18

شماره تماس:

021-88629842

جناب آقای علیدوستی

شماره تماس:

09334923833

آدرس:

شماره تماس:

تمامی حقوق برای شرکت تجاری و بازرگانی نانو تکنولوژی الماس سیمین فام محفوظ است.